REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TŘÍDY V PRAZE

Koncepční studie Revoluční byla navržena tak, aby došlo k základním dohodám mezi klíčovými aktéry procesu, zejména DPP, MČ Praha 1, zástupci Magistrátu HMP, zástupci SONS, NPÚ, PČR, TSK ad. Stísněný prostor ulice Revoluční, zatížený všemi myslitelnými druhy dopravy vyžaduje dosažení komplikovaného konsensu založeného na dílčích ústupcích jednotlivých aktérů; je nutno počítat s řešením jednotlivých problematik na výjimky z předpisů. Základní koncepce respektuje proporční rozložení prostorových nároků jednotlivých typů dopravy v pořadí priorit: chodci, MHD, cyklodoprava, IAD sestupně. Samostatnou kapitolu problematiky tvoří řešení dopravy v klidu, které se rovněž týká širší oblasti, a které je trvale problematické. Navrhujeme prověřit možnost umístění podzemních garáží do prostoru v předpolí Štefánikova mostu, opatřených důkladnými právními a provozními pojistkami, které by zajistily udržitelnou využitelnost především pro rezidenty. Z rozsahu detailního řešení studie bylo vyjmuto samotné předpolí Štefánikova mostu, budoucí “Lannovo náměstí ”, které je potřeba řešit v širším kontextu celého nábřeží, zejména Lannova parku a především složité dopravní situace. Tato oblast bude předmětem samostatného dodatku k této studii.

LOKALITA:
Revoluční ulice, Praha 1

ZADAVATEL:
IPR

DATACE:
2018

ODHAD NÁKLADÚ:
150 mil Kč

ARCHITEKTI:
Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Barbora Lopraisová, Vojtech Beran, Tina Peterková

VIZUALIZACE:
Aoc