REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZŠ V PRAZE - PÍSNICI

Cílem návrhu je prostorová variabilita a možnost expanze výuky jak do exteriéru, tak do společných prostor. Kmenové třídy se nacházejí ve stávající i nové budově. Spojovacím prvkem je schodišťová hala, která vytváří přestávkový prostor a společné zázemí žáků s možností neformální výuky. Z této haly je možné vstupovat na přestávkový dvůr v přízemí a přestávkovou terasu v patře. Dvůr je využitelný také pro kulturní aktivity školy. Kmenové třídy mají klastrové schéma s úložnými prostory formou nábytkových stěn uvnitř tříd. Přípravná třída a první třídy nacházející se v přízemí staré budovy mají možnost samostatného vstupu na sadovou zahradu s herními prvky. V přízemí nové budovy se nachází ostatečně prosvětlená polytechnická třída s přímým vstupem na dvůr. Tělocvična má samostatný vstup z hřiště či přes jídelnu. Tím je možné její využití veřejností. O patro výš se nachází jídelna propojená s tělocvičnou, venkovním hřištěm, kuchyně se zázemím a chodba, využitelná jako balkon tělocvičny. Jídelna je rovněž využitelná jako aula školy, v propojení s tělocvičnou může fungovat pro konání besídek, plesů a dalších volnočasových a mimoškolních aktivit, pro přednášky či jako společenská místnost pro veřejnost. Vnější pobytové prostory škola jsou tvořeny tartanovým povrchem a travnatými plochami s cestami pro maximalizaci odvodnění dešťové vody.

LOKALITA:
Praha - Písnice

UŽITNÁ PLOCHA NOVOSTAVBY:
1 623 m2

INVESTOR:
Městská část Praha - Libuš

SOUTĚŽ:
užší architektonická soutěž 2020

SOUTĚŽNÍ TÝM:
Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Barbora Lopraisová, Natálie Kristýnková, Jonáš Mikšovský

VIZUALIZACE:
Aoc